Welkom

De dood is voor mensen een moeilijk onderwerp om over te praten,
zeker als je nog jong bent, dan wil je het onderwerp liever ver voor je uitschuiven.
Het is evenwel ook voor jonge mensen toch goed om er eens bij stil te staan.

In Kollum hebben we de uitvaartvereniging  “De Eendracht“, die regelt dat de praktische zorg voor u en uw nabestaanden uit handen wordt genomen.

Doel van de “De Eendracht “

De uitvaartvereniging “De Eendracht“ is in 1924 opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit, hulp te verlenen aan mensen uit de directe woonomgeving.
De vereniging wil de kosten van die hulp dekken, maar hoeft geen winst te maken. (Dit in tegenstelling tot commerciële uitvaart ondernemers).
Wij zijn aangesloten bij de Federatie van Uitvaart verenigingen in Friesland. De Federatie werkt weer samen met het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaart instellingen zonder Winstoogmerk.(L.S.U.W.).