Taken uitvaartleider

In de uren en dagen na het overlijden komt er veel op u af
Niet alleen emotioneel, maar ook praktisch.

In korte tijd moet er veel worden besproken en geregeld
Een ervaren en gediplomeerd uitvaartverzorger van “De Eendracht“
zal u daarin met raad en daad bijstaan. Rustig vakkundig en betrokken.

    Hij verzorgt o.a.   

  • het doen van aangifte van overlijden.
  • het opstellen van en laten drukken van rouwbrieven en liturgieën.
  • het plaatsen van advertenties in dagbladen.
  • uw keuze van uitvaartkist en eventueel bloemen, rouwauto·de voorbereiding van de begrafenis/crematie.
  • maar ook op de niet voorziene dingen, weet hij raad.

Alles gebeurt in nauw overleg met de nabestaanden. 
Uw wensen worden als het mogelijk is door onze uitvaartverzorger verzorgd.