Directe hulp

Bij overlijden kunt u ons bellen


Hoe oud of ziek iemand ook is geweest, een overlijden komt voor iedereen bijna altijd nog onverwacht. Toch moeten er in een korte periode vrij veel zaken worden geregeld. Want tussen het overlijden en de uitvaart liggen maar vijf dagen. In die paar dagen moet veel gebeuren. De naasten moeten een aantal belangrijke beslissingen nemen. De uitvaartverzorger kan u adviseren over het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die past bij u en bij de overledene.

 1. Bel, als de overledene lid was van uitvaartvereniging "De Eendracht":

                0511-454009 

Onze uitvaartleider, de heer H. Fennema, komt dan zo spoedig mogelijk bij u om met u te overleggen en veel regelzaken van u over te nemen.  

Niet-leden kunnen ook een beroep doen op uitvaartvereniging
"De Eendracht".

 2  Houdt de volgende bescheiden bij de hand:

  • de verzekeringspapieren, 
  • het trouwboekje
  • een wilsbeschikking (indien aanwezig)
  • en dergelijke

De uitvaartverzorger zal u vragen wat er met de overledene moet gebeuren: moet deze worden overgebracht naar het uitvaartcentrum of houdt u de overledene liever thuis voor een thuisopbaring.

Lees meer >>