Over ons

Uitvaart vereniging "De Eendracht“ is een zelfstandige uitvaartvereniging, die is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.  

De Friese federatie werkt samen met het Landelijk Samenwerkingverband NARDUS. Nardus is een grote landelijke uitvaart organisatie welke is ontstaan uit een fusie tussen L.S.U.W. en het N.V.U. Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk  (L.S.U.W.)

De werkzaamheden worden uitgevoerd zonder winstoogmerk.
Naast de ledenkorting wordt er ook nog korting verleent, op diverse andere kosten zoals, rouwvervoer, rouwdrukwerk, advertentie, rouw bloemen enz.