Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 5 personen. 

In het bestuur zitten:

Voorzitter: 
J. Hoving 0511-452422 


Secretaris/Penningmeester:
A. Dijkstra-Bakema 0511-450522


Lid: 
S. de Vries 0511-451282 
R. de Wilde 0511-452313 
S. vd Ploeg-Pynacker 0511-701040 
 
 

 

Het reilen en zeilen van de vereniging is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.