Voor de leden

U heeft inspraak

“ De Eendracht“ heeft statuten en een huishoudelijk reglement dat elders op deze site is te vinden. 

Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering, waar diverse dingen aan de orde komen Hier wordt ook de jaarlijkse contributie en de korting op de uitvaart vastgesteld.